PDD-NOS (pervasieve ontwikkelingsstoornis)

PDD-NOS is de afkorting van ‘Pervasieve Ontwikkelingsstoornis Niet Anderszins Omschreven’. PDD-NOS leidt tot problemen op in de omgang met anderen, en tot communicatieproblemen of afwijkend gedrag in de vorm van stereotype gedragingen en extreme weerstand tegen veranderingen. Iemand met PDD-NOS heeft problemen in de sociale interactie (omgang met anderen):

• In contacten met andere mensen is er weinig wederkerigheid.
• Hij of zij zoekt alleen contact als hij of zij de ander ergens voor nodig heeft.
• Hij of zij is veel op zichzelf, en deelt weinig met anderen.

Daarnaast heeft hij of zij problemen op een van de volgende gebieden:

Communicatie:
• de persoon heeft moeite met het begrijpen van non-verbale communicatie, zoals oogcontact, lichaamshoudingen en stemgebruik;
• de persoon heeft moeite met sociaal taalgebruik, variërend van volledig mutisme (niet praten) tot echolalie (napraten) of eigenaardig taalgebruik;
• vaak is de taalontwikkeling laat, of in een ongewone volgorde op gang gekomen.

Gedrag/spel:
• De persoon vertoont stereotiep gedrag, interesses en activiteiten. Dit kan bestaan uit het vasthouden aan rituelen of gewoontes uit het in paniek raken bij een kleine verandering in de omgeving, of uit het maken van steeds dezelfde ongewone bewegingen, bijvoorbeeld met de handen fladderen.

Neurofeedback trainingen bij PDD-NOS:
Effectief bij 30,8 % tot 50,1 %, bij een afname van 15 | 20+ sessies.